Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те
Добави Информация МБАЛ Бургас

8000 гр. Бургас
бул. Стефан Стамболов № 73

МБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

Спешни случаи:
112
http://www.mbalburgas.com/

РЪКОВОДСТВО МБАЛ Бургас      
Изпълнителен директор Д-р Георги Матев     81-05-49, 894-701,
Административен секретар     81-05-47, 894-700
Факс     81-05-92
Телефон корупция     81-05-51
Зам.директор Д-р Бойко Миразчийски     81-05-61, 894-702,
Зам.директор Д-р Стелиян Славов     81-05-83, 894-703,
Доц.д-р инж. Танев, зам.председател СД     894-980
Главна медицинска сестра     894-710

   
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ     МБАЛ Бургас
Главен счетоводител Ани Бъчварова     81-05-58, 894-704
Зам.главен счетоводител Гинка Колева     894-970
Счетоводство І-ва стая     81-05-98, 894-711
ІІ-ра стая     894-712
Каса     81-05-60, 894-706
Главен касиер     894-969
Финансов ревизьор     894-904
Специалист отчитане на труда Тереза Ганчева     894-713
Специалист отчитане на труда Радостина Андонова     894-713

   
АДМИНИСТРАЦИЯ     МБАЛ Бургас
Главен юристконсулт     81-05-81, 894-989
Юристконсулт     894-708
Отдел „Човешки ресурси"     81-05-95, 894-707
Организатор „снабдяване" Величка Георгиева     81-05-67, 894-718
Управител централен склад Нора Терзиева     894-804
Управител склад медицински консумативи Николина Колева     894-722
Деловодство     894-720
Архив І тер. Корпус - І етаж     894-723
ІІ хир. Корпус - Х етаж     894-724
Домакин Даниела Неделчева     83-07-69, 894-705
Специалист болнично хранене инж. Светлана Генова     894-803
Инструктор хранене Дора Христова     894-803
Здравен инспектор Мария Вътева     894-859
Гражданска защита Георги Бойчев     894-963

   
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР     МБАЛ Бургас
Началник информационен център Теменуга Хавсалиева    
Кодировчици      
Системен администратор Светлин Инджов     svetlin   @   mbalburgas.com
Отдел „Статистика" Невена Костова     894-913
Отдел „Статистика" Светла Гавраилова     894-974

   
ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ     МБАЛ Бургас
Началник технически отдел инж. Денчо Велев     894-717
Ел. техници     894-887
Ел. техници     894-888
Климатици     894-889
ОВК     894-805
Кислородни техници     894-890
В и К     894-892
Топлотехници     894-894
Диспечер     894-882
Шофьори     894-883
Строителен надзор Славка Дремсизова     894-950

   
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ     МБАЛ Бургас
Началник отделение Д-р Нигохос Топузян     894-727
Старша мед. сестра Пенка Милчева     894-728
Регистратура „прием пациенти"     894-729

    894-730
Лекарски кабинет     894-962
Терапевтичен кабинет     894-732
Педиатричен кабинет     894-733
Ортопедичен кабинет     894-734
Хирургичен кабинет     894-735
Консултативен кабинет     894-739
Клинична лаборатория     894-736
Рентген     894-737
Ехограф     894-738
Шокова зала     894-900

   
НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. Корпус    
Началник отделение Д-р Слава Коларова     894-748
Старша акушерка Добринка Попова     894-749
Лекарски лекар     894-750
Лекарски кабинет     894-751
Акушерки интензивен сектор     894-752
Манипулационна поток     894-924
Медицински секретар     894-743

   
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ Іетаж хир. корпус    
Началник сектор Д-р Антонио Душепеев     894-740
Старша акушерка Руска Ганчева     894-741
І-ва Родилна зала     894-742
ІІ-ра Родилна зала     894-984
Интензивен сектор     894-985
Акушерска стая 1-ви етаж     894-977
Приемно родилно     894-923
Операционна родилна зала     894-746
Акушерска стая 3-ти етаж     894-747
Медицински секретар     894-925

   
ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ VІІ етаж хир.корпус    
Началник сектор Д-р Златин Трепечов     894-753
Лекарски кабинет     894-757
Старша акушерка Гинка Станкова     894-754
Отделение     894-755
Абортен кабинет     894-756
Секретар     894-758
РИСКОВА БРЕМЕННОСТ VІІ етаж хир. корпус    
Старши лекар Д-р Ив. Ковачева     894-757
Акушерки     894-759

   
ПЪРВО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Силва Шивачева     894-760
Лекарски кабинет     894-761
Ст.мед.сестра Милена Ганчева     894-762
Манипулационна-І-ви кърмачески сектор     894-763
Манипулационна-интензивен сектор     894-916
Медицински секретар     894-765

   
ВТОРО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІV етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Пепа Ралева     894-766
Лекарски кабинет     894-767
Старша мед. сестра Милена Денчева     894-769
Медицински сестри     894-768
Ехокардиограф     894-915

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ІІ етаж хир. корпус    
Началник отделение, Д-р Антон Григоров     894-810
Старша мед.сестра Теодора Томова     894-806
Медицински секретар Боряна, Живка     894-807
Лекарски кабинет     894-808
І-ва зала     894-809
ІІ-ра зала     894-811
ІV-та зала     894-812
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ    
Лекарски кабинет и мед.сестри     894-902
Барокамера     894-946

   
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК    
/Операционни зали ІІ етаж хир. корпус/    
Началник отделение Д-р Живко Радев     894-964
Старша мед.сестра Марияна Атанасова     894-850
Медицински сестри     894-846
І-ва зала ортопедия     894-840
ІІ-ра зала ортопедия     894-841
ІІІ-та зала АГ     894-842
ІV-та зала хирургия     894-843
V-та зала НХО     894-844
VІ-та зала урология     894-845
VІІ-ма зала очно отделение     894-848
ІХ зала лапароскопска     894-849

   
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус    
Началник отделение Д-р Георги Мигаров     894-820
Лекарски кабинет І     894-828
Старша мед.сестра Илияна Баръмова     894-827
Медицински сестри сектор „В"     894-822
Сектор „Б"     894-829
Медицински секретар     894-823

   
ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус    
Началник отделение, Д-р Васил Керанов     894-821
Лекарски кабинет І     894-821
Старша мед.сестра, Пепа Милева     894-833
Медицински секретар     894-831
Медицински сестри сектор „А"     894-825
Сектор „Г"     894-822

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ    
Началник отделение Д-р Валентин Василев     894-709
Лекарски кабинет     894-709
Старша мед.сестра Ваня Тончева     894-709
Медицински сестри     894-986

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ V етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Николай Недев     894-794
Лекарски кабинет     894-965
Старша мед.сестра Петя Кичукова     894-965
Медицински сестри     894-796
Секретар     894-795

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ V етаж хир. корпус    
Началник отделение д-р Сребрин Попов     894-780
Лекарски кабинет     894-783
Лекарски кабинет     894-928
Старша мед.сестра Мара Димова    
Медицински сестри     894-784

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
V етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Лъчезар Томов     894-800
Лекарски кабинет     894-798
Лекарски кабинет     894-903
Лекарски кабинет     894-799
Старша мед. сестра Деляна Щерева    
Манипулационна сектор „Б"     894-797
Манипулационна сектор „В"     894-802
Медицински секретар     894-801

   
ОФРМ    
Началник отделение Д-р Дияна Маринова     894-929
Старши рехабилитатор Дора Ангелова    
Рехабилитатори-кинезитерапия     894-909
Рехабилитатори-дежурни     894-905

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Румен Мутавчиев     894-790
Старша мед.сестра Снежина Ибришимова     894-786
Лекарски кабинет     894-787
Медицински сестри     894-789
Манипулационна     894-938

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГ БОЛЕСТИ VІІ етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Даниел Петков     894-791
Лекарски кабинет     894-792
Старша мед.сестра Иванка Овчарова     894-954
Аудиометричен кабинет     894-835
Медицински сестри     894-793

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Веселин Русинов     894-770
Лекарски кабинет     894-771
Лекарски кабинет     894-930
Старша мед. сестра Яна Лулева    
Манипулационна „В"     894-773
Манипулационна „Б"     894-721
Интензивен сектор     894-772
Медицински секретар     894-988
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА    
Старши лекар Д-р Соня Димитрова     894-778
Медицински сестри     894-917

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ VІ етаж тер. корпус    
Началник отделение Д-р Георги Маринов     894-837
Лекарски кабинет     894-839
Старша медицинска сестра Ренета Караганчева     894-838
Медицински сестри     894-853
Медицински секретар     894-838

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ VІІ етаж тер. корпус    
Началник отделение Д-р К. Йорданов     894-898
Лекарски кабинет     894-851
Старша мед. сестра Катлена Кръстинина     894-907
Медицински сестри     894-955
Медицински секретар     894-899
ФГС кабинет     894-948
Ехографски кабинет     894-949

   

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ VІІІ етаж тер.корпус    
Началник отделение Д-р Рибов     894-957
Лекарски кабинет     894-870
Медицински сестри     894-871
Старша медиицнска сестра Минка Иванова    

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ІV етаж тер. корпус    
Началник отделение Д-р Ст. Петранов     894-848
Лекарски кабинет     894-832
Старша мед. сестра Нина Андонова     894-951
Медицински сестри     894-847
Медицински секретар     894-919
Санитари     894-920
СИЛСБ ІV етаж тер. корпус    
Старши лекар д-р Коларов    
Медицински сестри     894-813
Лекарски кабинет     894-958

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ    
Лекарски кабинет V етаж     894-849
Медицински сестри V етаж     894-891
Старша медицинска сестра Бисера Райчева    
       
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ ІІІ ЕТАЖ    
Началник отделение Д-р Златина Миринчева     894-981
Лекарски кабинет ІІІ етаж     894-854
Старша мед.сестра Иглика Василева    
Медицински сестри ІІІ етаж     894-855
Медицински секретар     894-975
       
ХЕМОДИАЛИЗА ІІІ етаж тер. корпус    
Старши лекар Д-р Петя Купенова     894-880
Лекарски кабинет     894-973
Старша мед.сестра Янева     894-816
Медицински секретар     894-815
Медицински сестри     894-814
І зала     894-875
ІІІ зала     894-939
ХБН кабинет     894-877

   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ    
Началник отделение Д-р К. Бакърджиев     831-943
Старша мед.сестра Живка Иванова    
Медицински сестри     816-399
Лекари - ентероколитен сектор хир.корпус     894-926
Медицински сестри ентероколитен сектор хир.корпус     894-764

   
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир. корпус    
Началник лаборатория Д-р Светла Бакалова     894-860
Лаборанти І регистратура     894-856
Старша лаборантка Любов Германова    

   
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ І етаж ДКЦ 1    
Началник отделение Д-р Тодор Бояджиев     81-05-65
Експедиция     894-867
Лаборанти     894-866

   
ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ІІ етаж тер. корпус    
Началник отделение Д-р Рафаел Рафаелов     894-861
Старша лаборантка     894-862
Рентген Спешно отделение     894-737
Скенер-нов     894-906
Лекарски кабинет     894-927
Рентген до реанимация     894-864

   
ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ І етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Пенка Стоева     894-819
Лекарски кабинет     894-818
Лаборанти     894-872
Старша лаборантка Роза Велева    

   
ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА І етаж хир. корпус    
Началник отделение Д-р Косьо Янков     894-874
Лекарски кабинет     894-817
Лаборанти     894-873

   
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир.корпус    
Началник лаборатория Д-р Калина Цанкова     894-857
Старши лаборант Красимира Щерева    

   
ТЕЛК    
Председател І състав Д-р Бакърджиева     82-01-41, 894-876
Председател ІІ състав Д-р Кираджиева    
Картотека     86-21-13, 894-776

   
ЗЦССМ    
Организатор Добринка Христова     894-878

   
БОЛНИЧНА АПТЕКА    
Управител М. Иванова     81-05-73
Пом.фармацевт и мед.сестри     894-886

   
ОХРАНА    
Административен вход     894-884
Хирургически корпус     894-885

   
„MDL" ДКЦ ІІ етаж тер. корпус    
Началник лаборатория Д-р П. Стаматова     894-868
Лаборанти     894-869

   
МЦ „Н. Чудотворец"    
Д-р Зафирова     81-64-53, 894-933
Информация     816-454
Счетоводство     830-532
Хирургичен кабинет     894-937
Ортопедичен кабинет     894-932
Неврологичен кабинет     894-936
АГ кабинет     894-935
Очен кабинет     894-936
Кардиологичен кабинет     894-934
Д-р Нохчева     894-956

   

   
МЦ „ЛИТОС"     894-788
Д-р Стоева     894-959
Тази статия е разглеждана: 28097 пъти» обратно
Снимки от Бургас
Добави снимка
Великолепието на Париж от Бутик честит рожден ден Мандарин АРКУТИНО Sunrise 4 ПАРЦЕЛ В ПАЗАРДЖИК камини тръби 2 Краси Алёша. 9 мая 2015 года
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development