Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те
Добави Информация Държавен архив - Бургас

Държавен архив - Бургас

Архивът в Бургас е създаден с ПМС 344 от 18 април 1952 г., на основание на Указ 515 от 10 окт. 1951 г. за организиране на Държавен архивен фонд на НРБ.
    В рамките на своя обхват Отдел „Държавен архив” – Бургас в Дирекция „Регионален държавен архив” - Бургас: проучва, определя и води на отчет като фондообразуватели на архива юридическите и физическите лица, обект на дейността му; извършва експертиза на ценността, обработка и комплектуване на архивни документи; осъществява научно-методическо ръководство по организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общински институции и опазване на документите в деловодните служби; оказва експертна помощ на държавните и общински институции; осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по изпълнението на задълженията по Закона за Националния архивен фонд; популяризира архивните документи чрез издаване на архивни справочници, публикации в специализирани научни издания и медии, изложби, беседи и екскурзии в архива, участие в научни конференции, симпозиуми и др. дейности, присъщи за дейността на архивите.
    Фондовата наличност на архива е 4199 фонда, като от тях 3943 са учрежденски и 253 лични, а Частичните постъпления са 1505,  или всичко 3210.18 линейни метра.
    Първият регистриран фонд в архива е на Областна училищна инспекция – Бургас /1906 – 1944 г./.
    Най-старият документ е от 1766 г. на гръцки език и се отнася за имотното състояние на манастира „Св. Анастасия”. Съхранява се във фонда на първия кмет на Бургас след Освобождението – Нико Попов.
    Най-ценните документи, съхранявани в архива са: турски тапии, владала и квитанции от началото на ХІХ век; възвание на Велеския епископ Авксентий към българския народ; дневниците на народния будител Стоян Шивачев, разкриващи обществено-политическия живот в Бургас след Освобождението и много други документи засягащи политическия, обществен и културен живот в Бургас и страната, отнасящи се за видни личности от различни епохи, за различни събития от историята ни.
    Особен интерес представляват фондовете на Търговско-индустриална камара – Бургас, Окръжен съвет – Бургас, Градско общинско управление – Бургас, Стокова борса – Бургас и много други.

Адрес:
Бургас 8005,
ж.к. "Славейков",
ул. "Проф. Якимов" № 7
факсове: +359/ 56/860 412, 860 458, 860 457, 860 224
уебсайт: http://www.archives.government.bg
e-mail: [email protected]
телефони: +359/ 56/860 412, 860 458, 860 457, 860 224

" Държавен архив " е създаден като отдел на МВР - Бургас с ПМС от 1 март 1952 г., на основание на Указ 515 от 10 окт. 1951 г. за организиране на Държавен архивен фонд на НРБ.
С ПМС от 26 окт. 1961 г. и Заповед на председателя на ОНС - Бургас от 2 февр. 1962г. Държавният архив става самостоятелен орган за управление, с разпоредителни функции по отношение на работата с документите, създавани във всички държавни учреждения и организации на територията на Бургас и окръга.
Основните дейности на специалистите са в две направления:

    организиране, обработка, охрана и отчетност на държавното документално богатство от явен и поверителен характер от учрежденски и личен произход;
    информационна, научно-издателска и популяризаторска дейност, която осигурява пълноценно използване на документите за различни цели - научно-изследователски, проучвателски, краеведчески и др.
    Kъм Териториална дирекция "Държавен архив" - Бургас функционират читалня и две лаборатории - за фото и микрофилмиране и за консервация и реставрация.

Общият обем на съхранените учрежденски фондове е 2 250, а на личните - 220, които съдържат оригинални документи за историческото развитие на региона


Тази статия е разглеждана: 27493 пъти Галерия

» обратно
Снимки от Бургас
Добави снимка
витраж4 От моста в Слънчев Бряг Конкурс прическа Бургас 2009 пепи Светла Римокатолическата черква лека вечер Велодорожка Флора Бургас 2009 Sunrise pepi Йордановден 2011, Бургас - от Тина
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development