Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Проектът за тунел под връх Шипка получи одобрение на екологичен съвет при МОСВтунел под шипка, Габрово
Ключови думи: тунел под шипка, Габрово
26 Март 2012, ПонеделникВисшият експертен екологичен съвет при МОСВ под председателството на зам.-министър Евдокия Манева одобри реализацията на дългообсъждания проект на Агенция пътна инфраструктура за изграждане на тунел под връх Шипка.


Ивестиционното предложение предвижда югозападен обход на град Габрово от км 142+599 на съществуващ път I-5 „В. Търново – Габрово”, приравнен в предложението на км 0+000, начало на първи етап, до км 30+673.48, край на пети етап, както и етапна връзка към четвърти етап при км 20+120 с дължина 3130 м (от км 0+000 до км 3+130) – свързваща югозападния обход на Габрово със съществуващия път I-5 „гр. Габрово – гр. Шипка”. Условно трасето на инвестиционното предложение е разделено на пет етапа. Има вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. Представителите на неправителствените организации депозираха във ВЕЕС особено мнение, в което се казва: “В представения ДОСВ има допълнителни оценки, отразени и в самото решение, изготвени в отговор на депозирани становища по време на обществените обсъждания  през м. февруари т.г. За  1 месец не е било възможно да се извърши реална оценка за въздействието на ИП върху пропуснатите в доклада целеви видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, а предствените  допълнения засягат оценка на влиянието на ИП върху над 50 % от целевите видове птици, с което се нарушава ЗБР и Наредбата за ОС. Преставените допълнения не са подложени на обществено обсъждане и на научна критична оценка. Продължава да има местообитания и видове, предмет за опазване в двете ЗЗ, които ще бъдат засегнати от ИП и които продължава да липсват в решението:
*7220 – Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion);
 *91Е0 – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
6430 – Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и 23 вида птици.”

На заседанието на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ беше разгледано и одобрено и инвестиционно предложение за „Открит добив на подземни богатства – вермикулит от осем участъци от находище „Белица“, община Ихтиман, Софийска област“ с възложител компанията „Волф и Мюлер Минералс България”ООД Инвестиционното предложение предвижда открит добив на подземни богатства в Ихтиманска Средна гора и се намира на северозапад и изток от с. Белица и на север от третокласния път София – Панагюрище. В района на находище „Белица” се намират 4 махали, които заедно с още 6 махали в района, понастоящем формират населеното място Белица. С Решение № 479 от 18 юни 2009 г. на Министерски съвет на Република България, на „ОЙРОПАК“ООД е предоставена концесия за добив на подземни богатства – вермикулитова суровина от находище „Белица“ за срок от 35 години. С Допълнително споразумение № 1 от 28.07.2011 г., правата по предоставената концесия за добив са прехвърлени от „Ойропак”ООД на „Волф и Мюлер Минералс България”ООД. Добивът на вермикулит се предвижда да бъде по безвзривен начин, а за преработката на суровината ще бъде използвана съществуващата трошачно-сортировъчна инсталация на фирма „Волф и Мюлер Минералс България” ООД.

Заседанието на Висшия екологичен експертен съвет одобри и  осъществяването на инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави”, гр. Долна баня с възложител фирма  „ЕЛ БАТ” АД .        Инвестиционното предложение представлява реконструкция и модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели акумулаторни батерии до олово и оловни сплави, и изграждане на инсталация за механична преработка на вторични продукти. Предвижда се изграждане на производствени мощности за повишаване капацитета на съществуващата инсталация до 15 000 тона получено олово годишно, за период по-дълъг от 20 години, за което ще бъдат заети 140 работника.Прочетено: 3262 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
паметникът на Руската армия Ето го Немо Три девойки ученички Ремонт носачи Казанлък Река Сена, Париж от Бутик Малката Курсове по Регресивна Терапия в Институт за Регресивна и Реинкарнационна Терапия – Уъркшопове – Индивидуални сесии по регресия Южен парк Забранено за нудисти Гъбките витраж4
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
29
30
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development