Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Процедури за провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти10 Март 2008, Понеделник

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общенска собственост, за срок от 5 години, както следва:

1. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.10, партер, с полезна площ 98.77 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 1490 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1788 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 504/06.03.2008 год.

2. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.49, партер, представляващ обекти №№4 и 5 с полезна площ 34.07 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 480 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 576 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 505/06.03.2008 год.

3. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, северно от бл. 56, представляващ временен обект №2 с полезна площ 37.88 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 300 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 360 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 506/06.03.2008 год.

4. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, западно от бл. 36, представляващ временен обект с полезна площ 136.50 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 535 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 642 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 507/06.03.2008 год.

5. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, между бл.21 и 65, с полезна площ 142.38 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 4695 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 09.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 09.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5634 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 19.03.2008 г. и на 26.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 508/06.03.2008 год.

6. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, бл.436, партер, с полезна площ 66.09 кв.м., предназначен за банков офис, с начална тръжна цена 1070 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1284 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 509/06.03.2008 год.

7. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, ул.”Въстаническа” № 40, представляващ помещение №3 с полезна площ 15.14 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 40 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 48 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 510/06.03.2008 год.

8. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, ул.”Въстаническа” № 40, представляващ помещение № 5 с полезна площ 13.64 кв.м., предназначен за телекомуникационни съоръжения, с начална тръжна цена 90 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 108 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 511/06.03.2008 год.

9. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник”, ул.”Тополица”, представляващ метален павилион /временене обект/ с полезна площ 48.00 кв.м., с производствено предназначение, с начална тръжна цена 100 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 120 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 512/06.03.2008 год.

10. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, кв.”Победа” ул.”Хан Кубрат” №7, I-ви етаж, с полезна площ 16.13 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 110 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 132 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 513/06.03.2008 год.

11. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, кв.”Победа” ул.”Хан Кубрат” №7, I-ви етаж, с полезна площ 29.70 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 200 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 240 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 514/06.03.2008 год.

12. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се се в гр. Бургас, кв.”Победа” ул.”Байкал” № 9, представляващ обект № 19 с полезна площ 88.20 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 300 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 360 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 515/06.03.2008 год.

13. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ на II-ри етаж в сградата в УПИ XVIII, в кв. 5 по плана на ПЗ “Победа”, гр. Бургас гр. с полезна площ 69.83 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена 1130 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1356 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 516/06.03.2008 год.

14. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. “Долно езерово”, в УПИ VI, в кв.1, с полезна площ 57.54 кв.м., предназначен за услуги на населението, ведно със склад с полезна площ 35.70 кв.м., с начална тръжна цена 90 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 108 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 517/06.03.2008 год.

15. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. “Долно езерово”, ул.”Г. Дълбошки”, в кв.1, до ТП, представляващ магазин с полезна площ 36.29 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 110 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 132 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 518/06.03.2008 год.

16. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, община Бургас, в кв.31 /до автогарата/, представляващ магазин с полезна площ 91.46 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 275 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 330 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 519/06.03.2008 год.

17. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, община Бургас, ул.”Дунав” № 41, с полезна площ 19.18 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 85 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 11.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 11.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 102 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 520/06.03.2008 год.

18. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Българово, ул.”Девети септември” № 38А, представляващ обект № 1, с полезна площ 43.32 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 45 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 12.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 12.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 54 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 521/06.03.2008 год.

19. Нежилищен обект – частна общинска собственост, находящ се в сградата в УПИ VII, кв. 57 по плана на с. Равнец, община Бургас, с полезна площ 99.75 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 145 лв. Търгът ще се проведе на 11.04.2008 год., от 12.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.04.2008 год., от 12.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 174 лв. Оглед на имота може да бъде извършван на 20.03.2008 г. и на 27.03.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търга за непроведен, оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.04.2008 г. от 10,00 до 11,00 часа – Заповед № 522/06.03.2008 год.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС.
Документацията за участие в търга се закупува в Центъра за информационно обслужване на гражданите на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 10,00 до 11,30 часа и от 14,00 до 16,00 часа.
Заявления за участие в търга се подават в ЦИОГ, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 10.04.2008 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 09.04.2008 г.
При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 17.04.2008 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 16.04.2008 г.

За допълнителна информация: тел. 056/843287 – Виолета Иванова.Прочетено: 4466 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
Pepi ll ИЗОСТАВЕНАТА ФРЕГАТА Театър за драма. опера и балет, Бургас. Хамали Грийн – Пренос и Транспорт Извор на Марина река жълто ухажване Община Бургас Първа копка
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development